Luas Dancing SchoolDělení irských tanců

Irské tance mají dlouhouletou tradici a neodmyslitelně patří k irské kultuře. Celosvětově jsou známy hlavně díky tanečním show RiverdanceLord of the Dance. Tyto a jiné taneční show jsou založené především na poutavém irském stepu, ale irské tance se skládají z více stylů.

Irské tance dělíme na:

Sólové tance (Step Dancing, Solo Dancing)

V minulosti byly tyto stepové tance výsadou učitelů, kteří chodili od vesnice k vesnici a vyučovali s doprovázejícím muzikantem tance a rytmiku všem, kdo si jeho služby zaplatili. Byla velká čest a dobrý způsob obživy být v té době učitelem. Každý učitel měl své „teritorium“ které bylo ostatními učiteli respektováno.

Jelikož o tanec nebyl zájem pouze mezi chudinou, ale i mezi šlechtou a panstvem, učitelé vyučovali tance i na různých panstvích. Placeni byli většinou penězi, ale i jídlem, noclehem nebo formo darů. Tyto taneční mistry bylo snadné poznat, jelikož nosili oblečení výrazných barev a někteří i vysoký klobouk.

Step dancing je označení pro všechny sólové tance, které se v irských tancích vyskytují. Tyto solové tance se dále dělí na tance ve stepkách tzv. Hard shoe dancing a tance v měkkých botách tzv. Soft shoe dancing.

Hard shoe Dancing

Tento styl je v současnosti velice populární. Tanečníci stepují ve speciálních černých botách s tvrdým podpatkem z umělé hmoty a tvrdou špičkou (slitina sklolaminátu a pryskyřice nebo umělé hmoty). Je kladen důraz na rytmiku, rychlost a přesné údery na danou melodii. Jde o velmi fyzicky náročný styl, kterým se ověřují a dokazují schopnosti tanečníků. Stepové choreografie jsou velice rozmanité, tanec nechává choreografovi i tanečníkům velké pole působnosti.
Tance v tvrdých botách: Treble Jig, Hornpipe, Dance Drama, Modern Set Dances, Traditional Set Dances

Soft shoe Dancing

Soft shoe Dancing je odvětví, kde tanečníci taktéž většinou tančí sami sólově nebo v choreografiích. V tomto druhu tance se používají speciálně tvarované měkké boty zvané "ghillies" [čti: gilís]. Při tomto stylu tance se nevyťukává žádný rytmus stepovými botami, styl spíše připomíná baletní skoky s rukama podél těla, kde se klade důraz na výšku výskoku, tančení na špičkách, rychlost a ostrost nohou, dopnutá kolena a špičky.

Tance v měkkých botách: Reel, Light Jig, Single Jig, Slip Jig, Ceilí tance, Figure Dance, Dance Drama

Moderní setové tance

Moderní setové tance jsou stepové sólové tance, které jsou zajímavé tím, že na jednu melodii může učitel vymyslet několik variant. Není dána přesná struktura a pořadí kroků pro určitý tanec, pouze melodie a rytmus. Těchto melodií je celkem 38 (16 jigových, 21 hornpipových a jedna slip jigová/jigová). Tyto tance jsou předváděny většinou na soutěžích v rámci kategorie Open Championship.

Seán Nós Dancing

Seán Nós Dancing patří k nejstarším stepařským stylům vůbec a dal základy irskému stepu, jak ho známe v dnešní podobě, ale také Cloggingu v Americe s příchodem Skotů a Irů na Nový kontinent. Jedná se výhradně o sólové tancování, které neudává přesný a velmi náročný postoj a techniku; je to styl, kde je důležité jak tanečník cítí rytmus, jak umí rytmicky vyklepávat doby a takty nohama a jak moc ho to baví.

V současné době se v tomto tanečním stylu pořádají v Irsku i soutěže a to dokonce na světové úrovni, které každoročně přenáší irská televize RTÉ.

Pro tento styl tance si musíte obout boty, které mají hladkou podrážku i na podpatku, nemají ozvučnice na špičkách a dobře zní.

Společenské irské tance

Společenské irské tance mají několik podob. Můžete si zatančit tance v měkkých botách, ale také tance, kde se vám budou hodit boty, které jsme zmiňovali v sekci Seán Nós Dancing.

Ceilí (Ceilí Dancing)

Jde o párové tance. V „Knize třiceti“ naleznete 30 tanců s předepsanými figurami a z této brožurky jsou i vybírány tance na soutěže a zkoušky. Těchto tanců je však vícero v různém počtu tanečníků od 4–16. Většinou jsou rozdělené na úvodní část, tzv. body, které je jakýmsi refrénem a pak figury, kterých je v každém tanci různý počet. Po každé figuře se body opakuje a pak následuje buď další figura, nebo závěr tance. Podívejte se na speciální sekci o Ceilí tancích na našich stránkách zde.

Setové tance (Irish Set Dancing)

Setové tance (Irish Set Dancing) se tančí ve dvou, třech nebo čtyřech párech většinou uspořádaných po stranách čtverce nebo ve dvou řadách čelem proti sobě. Vyhýbají se skokům, tančí se v podřepu, při swingu se zpravidla uplatňuje klasické držení atd.

V těchto tancích je možné používat tzv. buttering, což je rytmické podupávání do rytmu a stylu tance, v současné době je tento styl oblíbený mezi mladou setovou populací. Na rozdíl od Ceilí tanců si Setové tance udržují regionální variace a styl.

K tomuto tanci se používají speciální boty, podobné stepovým ale bez tvrdé špičky pouze s umělohmotným podpatkem.

Choreografie – soutěžní

Figure Dancing [čti: figr dencing]

S těmito tanci se povětšinou setkáte na velkých soutěžích – šampionátech. Počet tanečníků je 8–16. není to předepsaný tanec s určenými figurami, jde o choreografii učitele v dané škole, která tanec tančí. Celá choreografie musí obsahovat a částečně vyjadřovat kus irské historie nebo legendy. Před začátkem celého vystoupení se tanec uvádí slovy, ale délka nesmí přesáhnout 200 slov. Rytmus může být buď 2/4, 4/4, 6/8 taktu a minimální délka jednoho rytmu je 16 taktů. Celý tanec nesmí být delší než 4 minuty.

Pohyby rukama jsou v tomto tanci dovolené.

Dance Drama [čti: denc drama]

S těmito tanci se setkáte opět na velkých soutěžích. V tomto druhu tance musí být 8–20 tanečníků. Ne méně a ne více. Jelikož se jedná o tanec, který se přímo váže na historii Irska nebo jeho legendy, jsou tomu přizpůsobeny i kostýmy, choreografie a hudba a jsou dovoleny i kulisy, u kterých jejich příprava nesmí přesahovat 5 minut. Hudba, která tanec doprovází, musí být irská a spíše tradičního ladění v rytmu 2/4, 4/4, 6/8, irský pochod, slow air nebo hornpipe nebo kombinace různých zde uvedených. V tomto případě se nesmí využívat mluveného slova ani písní.

Irské tance podle rytmu a tempa

Soft shoe dancing

Reel [čti: ríl]

Tanec ve 2/4 nebo 4/4 rytmu, který se tančí v měkkých botách tzv. Soft shoes. Jde o tanec, který se tančil v párech, setech a sólově; v Ceilí tancích nebo autorských choreografiích. Pro mimosoutěžní vystoupení je možno použít i stepovou obuv tzv. Hard shoes. Nicméně v současné době je však u pořadatelů velmi oblíbené zařadit soutěžně i Treble Reel, který se těší i velké oblibě tanečníků. Jde o tanec, který klade důraz na dynamiku, rozsah a prostorově výrazné krokové variace. Je to živý a hodně výrazný softový tanec – nicméně dlužno říci, že u chlapců je tento tanec výraznější díky možnosti využívat podpatky pro prvek „click“, kdy paty o sebe kliknou a to vlastně při jakémkoli pohybu kdy je to technicky proveditelné.

Rychlosti na soutěžích v reelovém rytmu najdete:
Begginers level = 128 - 130
Primary level = 116 - 118
Intermediate level = 113
Open level = 113

Light Jig [čti: lajt džik]

Tanec v 9/8 rytmu, který se tančí pouze v měkkých botách. Jde o tanec, kde je tanečník nucen tančit poměrně hodně pohybů na rychlou muziku. Jde však o základní pohyby, které se v mnoha jiných tancích objevují. Tento tanec se tančí v begginers levelu, dále i v primary a intermediate levelu, ale ve stále stejném provedení a náročnosti kroků. Tento tanec se vlastně nemění.

Rychlosti na soutěžích v Light jigu najdete:
Begginers level = 116

Single Jig [čti: singl džik]

Tanec v 6/8 rytmu opět s použitím měkkých bot. Jde o tanec, který si tanečníci pojmenovali slangově Hop Jig. Skládá se hlavně z mnoha výskoků na jedné noze a krčení té druhé zatímco stojná provádí zmíněný výskok. Stejně jako tanec Light Jig se v průběhu levelů nemění. Je prováděn z valné většiny stále stejně, ať už tančíte na úrovni Begginers či Intermediate.

Rychlosti na soutěžích v Single jigu najdete:
Begginers level = 124

Slip Jig [čti: slip džik]

Poslední tanec v měkkých botách, je ve 12/8 rytmu. Tančí ho pouze dívky. Výjimku tvoří Grades, kde tento tanec musí znát i chlapci. V případě TCRG zkoušek, kde je předpoklad, že učitelé budou i muži, musí tito uchazeči o titul znát i dámské verze tanců. Stejně tak to platí pak i obráceně u žen jako učitelek, musí znát verze i pro pánské tance – krokové variace.

Jde o tanec, který patří výhradně dívkám, ženám, je kladen důraz na preciznost výskoků, dopnutí špiček, natažení kolen a rytmiku, která je pro slip jig tak specifická.

Rychlosti na soutěžích ve Slip jigu najdete:
Begginers level = 124
Primary level = 120
Intermediate level = 113
Open level = 113

Hard shoe dancing

Treble Jig [čti: trebl džik]

Tanec v lichém taktu. Tanečníci, kteří jsou obuti do stepových bot se snaží „vystepovat“ daný rytmus skladby. Je důležité dodržovat přesný rytmus a dynamiku. Tanečník by neměl ztrácet sílu během tance a celý tento tanec by měl působit lehce a uvolněně.

Rychlosti na soutěžích v Treble jigu najdete:
Begginers level = 96
Primary level = 82
Intermediate level = 73
Open level = 73

Hornpipe [čti: hornpajp]

Velmi náročný a rytmicky pestrý stepový tanec ve 4/4 taktu. V historii byl tento tanec - rytmus dáván jako ukazatel jak je který tanečník a učitel zdatný. Začaly se pořádat „soutěže“ nejprve na tanečních zábavách a jako zpestření při výuce.

Rychlosti na soutěžích v Hornpipu najdete:
Begginers level = 144
Primary level = 130
Intermediate level = 113
Open level = 113

Traditional Set Dance [čti: tradišinl set dancis]

Seznam těchto tanců je krátký, ale zato patří k povinné výbavě všech začínajících i pokročilých tanečníků. Všechny se tančí ve stepkách – tzv.hard shoes.

Modern Set Dances

Jde o seznam 38 melodií – 16 jigových, 21 heornpipových a 1 slip jigový/jigový. Tyto melodie jsou spojené s historií a vychází z tradičních a hodně hraných melodií. Na tyto tance neexistují dané kroky nebo figury. Je vždy několik taktů na předehru, která je stejně dlouhá jako 1. krok v tanci (tančí se na pravou a levou nohu stejný krok) a několik taktů na krok (tančí se pouze od pravé nohy). Je zpravidla delší než předehra a 1. krok.

Kroky jsou vždy autorské, dané učitelem ve spolupráci s žákem co mu nejvíce vyhovuje a jak se mu celý tanec tančí. Setkáte se s nimi pouze v Open Championshipu, netančí se v soutěžích samostatně. Vždy je tento tanec tančen na závěr šampionátu a tančí ho pouze vybraní tanečníci po tzv. „recallu“. Nejprve však je nutné zvládnout precizně softový sólový tanec a stepový sólový tanec. Teprve poté se dle součtu bodů vyhlásí kolik tanečníků „recall“ obdrželo a zda budou moci tančit moderní setový tanec, který je vyvrcholením soutěže a jejich výkonů.

Stupně pokročilosti

Dle typu asociace naleznete i jiné dělení stupňů pokročilostí. U CLRG se nejčastěji setkáte s těmito výše uvedenými typy tanců. Názvy tanců jsou stejné i v dalších asociacích.

Základy irských tanců (základní pohyby a údery)

Irské tance jsou velmi specifické svými pravidly tance, držení těla a rytmu, ve kterém se tančí.

Úplně nejzákladnější u irského tance je postoj, který je třeba pilovat a stále ho hlídat. Mohlo by se na první pohled zdát, že jde o velmi snadnou věc, ale mít rovná záda, ne příliš vystrčený hrudník, ruce mít zabalené do pěstí a vedle postranní části zadku a ještě mít podsazenou pánevní část těla, je velmi obtížné. Tento postoj vychází ze stability vnitřního stabilizačního systému což je věc, na kterou se dbá až v poslední době, ale bez ní není možné udržet tento postoj, který umožňuje nohám lehkost. Mimo jiné pomáhá udržovat zdravé držení těla obecně a funguje i jako prevence proti zranění nohou, kyčlí či zad. To jsou asi nejčastější potíže, na které si všichni tanečníci stěžují.

V tomto postoji zkusíme vytočit nohy po podlaze z kyčelních kloubů do svého maxima a stále držet základní držení těla - viz obrázek "A". Nyní stojíte v první pozici se základním držením těla.

Další krok k tomu, abychom se přiblížili velmi typickému postavení nohou a těla v irských tancích, překřížíme nohy pravou přes levou nebo levou přes pravou a stojíme v páté taneční pozici - viz obrázek "B".

Dále se musíme postavit na špičky a tento postoj nohou včetně stání na špičkách i udržet ve všech krocích v irském tanci - viz obrázek "C".

V této pozici se tančí veškeré prvky ať už stepové či softové. Píši záměrně prvky, protože irský tanec se skládá z několika základních pohybů:

Dále se irský tanec skládá z několika mírně pokročilých a několika hodně pokročilých prvků a ty se mohou všemožně míchat a kombinovat. Pro představu se můžete podívat na video, kde jsou zařazeny ukázky stepových choreografií.Příručka pro cloggery

Tipy na zajímavé akce:

11.6.

Tancování s kánoí

řeka Ploučnice, ČR

Lektoři Jitka Bonušová a Jan Pumpr každoročně připravují akci Tancování s kanoí a letos tomu není jinak. Tanečníci tak mohou spojit dvě oblíbené činnosti - "vodáctví" a tancování. Letošní volbou je řeka Ploučnice.

14.6.

Závěrečné odpoledne v Jablonci nad Nisou

ZŠ 5. května, Jablonec nad Nisou

Závěrečné odpoledne lekcí tanečníků z Jablonce nad Nisou. Srdečně zveme všechny zájemce na vystoupení, které se koná od 17:30 v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou.

15.6.

Irská tancovačka s hádankami a hrou

Restaurace U Boudů, Kolovraty u Prahy

Zatancujeme si irské tance, uvidíte irské tance a vystoupení dětských lekcí v Kolovratech, zahrajeme si hru a můžete vyhrát i hezké ceny při luštění našeho kvízu! Těšíme se na vás ;)

17.6.

Večer s irskou hudbou a atancem

KD Kyje, Praha

Zábavně taneční večer za doprovodu živé irské hudby. Hry a soutěže o ceny pro děti i dospělé. Vystoupí kurzisté a tanečníci z inSpiral Dance Company a z Dance in Pulse. K tanci a poslechu zahraje Rookery band. Večerem provází Václav a Tereza Bernardovi.

Zobrazit více akcí »


Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2016  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS