Luas Dancing SchoolPohybový aparát

Jelikož tanečníci pracují se svým pohybovým aparátem každý trénink a každou vteřinu tréninku, je nutné vědět, jak funguje. Zde se v kostce dozvíte co vlastně pohybový aparát je a jak funguje.

Pohybový aparát člověka je soustava tvořená kostrou a příčně pruhovaným kosterním svalstvem. Kdyby však byly všechny kosti spolu pevně spojeny, nebyli bychom schopni žádného pohybu. Této možnosti dosahujeme díky pohyblivým spojům kostí, které nazýváme klouby a pomocí svalů pak dokážeme rozpohybovat až 180 různých kloubních spojení.

Čím je tvořen pohybový aparát?

Pohybový aparát se dělí na pasivní a aktivní.

Opěrná a pohybová soustava člověka

Kostra

Kostra představuje pasivní pohybový aparát, je v těsném spojení se svalstvem a je tvořena kostmi, lebkou a páteří. Kosti mají kromě podpůrných funkcí taky funkci ochrannou, kdy ochraňují životně důležité orgány (hrudník chrání srdce a plíce, lebka pak mozek a smyslové orgány).

Ke kostře patří kromě kostí také chrupavky (styčné plochy mezi kostmi, které spojují některé kosti nebo tvoří meziobratlové ploténky; v kojeneckém věku je i lební kost chrupavčitá) a vazivo (vazy a šlachy, které upínají svalstvo na kostru).

Vazivo je tvořeno bílkovinami, polysacharidy a elastinovými a kolagenními vlákny. Mezibuněčnou hmotu vaziva spojují buňky fibroblasty, hmotu chrupavky chondrocyty a mezibuněčnou hmotu kostí tvoří tzv. osteoblasty (buňka tvořící základní stavební kostní hmotu).

Kosti

Kosti těla a dolních a horních končetin se až na výjimky skládají z vazivové okostice (na povrchu kosti), vlastní kostní tkáně a vnitřní kostní dřeně. Vlastní hmota kosti se skládá z organické (kolagenní vlákna) a anorganické složky, která způsobuje tvrdost kosti.

V mládí je kost pružnější díky vyššímu obsahu kolagenních vláken,ve stáří těchto ubývá a kost se stává křehčí. Dlouhé kosti se dělí na střední část a rozšířený kloubní hrbolatý konec, ve kterých je vnitřní houbovitá kost krytá hutnou kostí, ve které probíhají cévy v Haversových kanálcích.

V kloubním hrbolatém zakončení dále najdeme kostní trámčinu. Houbovitá kost ve střední části dlouhých kostí chybí a na jejím místě je žlutá kostní dřeň (morek). Ta má velký význam, protože uvolňuje do krevního oběhu nové a potřebné krevní buňky (erytrocyty,leukocyty a trombocyty).

Okostice (periost) má mnoho nervových zakončení, jež jsou citlivá na podráždění a bolest. Růst kosti probíhá na přechodu střední částí a jejího zakončení (růstové chrupavky, které se po ukončení růstu mění v kostní tkáň; proces osifikace) a růst kosti do šířky probíhá pomocí přirůstáním nových vrstev okostice a zároveň kostnatěním starých vnitřních. Kosti jsou spojeny vazivem (lebeční švy v mládí), chrupavkou (meziobratlové ploténky), pomocí kloubů (spojení pažní a loketní kosti) nebo nepohyblivé kostní tkáně (křížové obratle).

Páteř

Páteř je složena ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4–5 kostrčních obratlů srostlých v kostrční kost. První dva krční obratle (atlas,axis) umožňují pohyb hlavy, na hrudní obratle je napojeno 7 párů pravých žeber (tvoří hrudní koš a spolu s hrudní kostí hrudník), 3 páry nepravých žeber a 2 páry žeber volných. Obratle mají obratlové tělo (pod ním probíhá mícha), oblouky a výběžky. Páteř je dvoj-esovitě prohnutá (hrudní a křížová zadní kyfóza, krční a bederní přední lordóza), vadou je boční prohnutí – skolióza.

Lebka

Lebka je tvořena částí mozkovou (ploché kosti spojené švy kryjí mozek, kostí týlní se lebka přes kondyly napojuje na atlas), která má ve spodní části otvory pro nervstvo a obličejovou (kosti obličeje,čelisti se zuby, jařmový oblouk).

Svalstvo

Svalstvo je aktivní pohybový aparát člověka a je vazivem a šlachami připoutáno ke kostře. Svalstvo se dělí na svalovinu příčně pruhovanou (ovládáme vůlí – kosterní svalstvo), hladkou (neovládáme vůlí – tvoří stěny a svaly vnitřních orgánů) a srdeční svalovinu, která má vlastnosti hladké i příčně pruhované svaloviny.

Sval příčně pruhovaného svalstva má na povrchu vazivovou blánu (povázka – fascie) a skládá se ze svalových snopců, která se skládají ze svalových vláken. Ty jsou protáhlé, více jaderné a mají různý počet mitochondrií (drobné tělísko v buněčné cytoplazmě) v závislosti na nutné námaze svalu. Svalové vlákno se skládá ze stažitelných vláken – myofibril. Tyto se skládají z aktinových (slabých) a myozinových (silných) vláken, které se při kontrakci mezi sebe navzájem zasouvají. Dohromady ve stažitelném svalovém vláknu tvoří úsek (sarkomera) ohraničený disky Z, ve kterých jsou aktinová vlákna zakotvena. Kosterní svalstvo je inervováno hybnými nervy (vycházejí z předních – ventrálních míšních kořenů) a hlavovými nervy. Najdeme zde svaly, které jsou v protipohybu (tzv. antagonisté – biceps, triceps) a dále ty, které nejsou v protipohybu (tzv. synergisté – stehenní, holenní sval).

Srdeční svalovina obsahuje také myofibrily (stažitelná svalová vlákna), je proto příčně pruhovaná, ale srdeční svalové buňky (krátké, rozvětvené a mezi sebou vodivě propojené) nejsou inervovány, protože srdce má vlastní řídící centrum automacie (tzv. samovolných pohybů). Nemůžeme jej tedy volně ovládat, což je vlastnost svaloviny hladké.

Hladké svalstvo je v těle mnohem méně zastoupeno než příčně pruhované. Tvoří stěny některých vnitřních orgánů (žaludek, střeva, cévy, děloha, atd.) a nachází se také při vlasech a chlupech. Buňky vlákna jsou menší než buňky kosterního svalu, mají vřetenovitý tvar, jsou bez myofibril (stažitelných svalových vláken a nejsou tedy příčně pruhované), ale mají přítomny aktinová i myozinová vlákna (ovšem v jiném poměru než u kosterního svalstva) a jejich kontrakce jsou o mnoho pomalejší. Hladké svaly jsou inervovány vegetativními nervy a nemůžeme je proto ovládat vůlí. Na jejich kontrakci působí mimo jiné i hormony.

Svalstvo je důležité nejen pro pohyb těla, ale i pro jeho normální fungování (hladké svalstvo). Svalstvo je aktivní a jeho hmota může tréninkem a cvičením růst, naopak při nadměrném nedostatku pohybu a při dlouhodobém přerušení cvičení svalstvo ochabuje. Čím více a aktivněji se pohybujeme bez tréninku, tím větší se objeví únava v důsledku vylučování kyseliny mléčné ze svalových vláken, která nestačí oxidovat. Svalstvo může být taky postiženo různými onemocněními zánětlivého i nezánětlivého původu.

Hybnost kostry může být omezena onemocněními kostí (aktivní demineralizace osteoklasty např. v důsledku nedostatku vitamínu D) nebo kloubů, a tedy chrupavek (zánětlivé – artritida, nezánětlivé – opotřebení).

Díky těmto případným komplikacím si pohybový aparát zaslouží a potřebuje nezbytnou péči. Na následujících stránkách naší rubriky Pro zdraví naleznete mnoho užitečných informací, tipů a rad:Příručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS