Luas Dancing SchoolProběhl Kvalifikační šampionát v Salzburgu

12. 11. 2012 – Tereza Bachová

O uplynulém víkendu 10.–11. listopadu proběhla v Salzburgu taneční soutěž v irských tancích a naši žáci zde prezentovali školu poprvé na Kvalifikačním šampionátu na Světový šampionát. Jinými slovy, pokud by se některý tanečník umístil na předních příčkách, mohl by reprezentovat školu na Světovém šampionátu, který se bude konat v Bostonu 24.–31. března 2012. A tak byly nervy našponované více než obvykle. Dále naši školu žáci reprezentovali i na „klasické“ taneční soutěži (Feis) v několika věkových a úrovnostních kategoriích.

Celé zápolení začalo v sobotu ráno v 8:00. První co bylo na pořadu dne, byla kategorie dospělých v úrovni Intermediate. Po příchodu do sálu, kde měli tanečníci v této kategorii soutěžit jsme se zhrozili nad velikostí sálu. Byla to spíše konferenční místnost, kam by se v klidu vešlo cca 40 lidí, ale rozhodně nikoli s tanečními záměry. Taneční plocha byla velká pouze 15 m2 a ve zbytku místnosti se mačkali diváci, rodina a kamarádi všech zúčastněných. A zúčastněných bylo 56 což ve výsledku znamenalo, že každý tanec mohlo přijít na podium pouze 10 tanečníků a tento postup se opakoval, dokud se počet startujících nevyčerpal a porotce neviděl všechny tanečníky v daném tanci. Tím se tato soutěž protáhla o dvě hodiny a nastartoval se tím velký časový skluz. V tomto soutěžním zápolení naše tanečnice získaly 1× 1. místo, 1× 5. místo a 1× 6.místo.

Ve vedlejším velkém sále probíhal souběžně již zmíněný Kvalifikační šampionát. V tomto soutěžním zápolení jsme čekali na začátek kategorie Ladies 19–20 a Senior Ladies over 20, kde nám startovaly celkem tři tanečnice. Časový skluz jsme sice očekávaly, ale oproti původnímu plánu začaly naše kategorie o dvě hodiny později. Nicméně děvčata se nevzdala a zabojovala jak se dalo.

První kategorie byla obsazená celkem šesti slečnami, které byly poměrně dost vyrovnané a hodně dobře připravené. Naše tanečnice šla ve dvojici vždy jako první na stepové kolo a tak jsme si říkali, že je dobře a že to bude mít rychleji za sebou, ale po prvním kroku se její soupeřka (vždy se chodí ve dvojici) poroučela k zemi a pro tuto chvíli bylo zápolení naší tanečnice a druhé slečny ukončeno.

Obě byly poslány z podia pryč, zraněná slečna byla ošetřena a čekali jsme zda je nechají tančit znovu. Naštěstí se to podařilo a při druhém pokusu se nestalo nic závažného a vše obě dotančily již dobře.

Při druhém nestepovém kole se již nic podobného nestalo a obě opět dokončily v pořádku. Poslední kolo, kde již každý tančí sólově jsme napjatě čekali, zda se neobjeví nějaká ta chybka, ale nestalo se tak. Tahle kategorie dopadla tak, že Alice Vařechová získala druhé místo a tímto se oficiálně kvalifikovala na Světový šampionát.

Další věková kategorie Ladies over 20 byla mnohem početnější – celkem startovalo 45 dívek a žen. Pádů a potíží s podiem přibývalo a nervozita houstla. Jedna z našich tanečnic se však touto atmosférou nehodlala nechat rozhodit a po skončení každého tance vždy předvedla něco, co skoro odporuje feisovým morálním pravidlům. :-) Po prvním tanci se protáhla jako po dobrém spánku a založila ruce v bok, aby se trochu uvolnila když kráčela k zadní straně podia, aby si porotci mohli zapsat čísla a dopsat své hodnocení. Druhá naše tanečnice se však také nenechala rozhodit a v momentech, kdy se na ní „řítila“ její soupeřka se jí suverénně vyhýbala a pokračovala s jistým výrazem dále ve své prezentaci.

První i druhé kolo proběhlo bez chyb a my už jen nervózně čekali, zda obě naše děvčata postoupí i do finálového kola. Podařilo se tak v jednom případě a celkové výsledky nakonec dopadly tak, že Míša Tvrdíková obsadila 14. místo bez kvalifikace na Světový šampionát. Dominika Dvořáková, která tzv. „Recall“ nedostala však bojovala jako lvice a zcela jistě si zaslouží gratulaci stejně jako ostatní dvě děvčata.

Chci všem děvčatům pogratulovat a takto speciálně poděkovat za prezentaci školy a jich samotných. Pro naši školu byl tento Kvalifikační šampionát první velkou soutěží a tyto výsledky jsou pro nás velmi pozitivní.

Další den soutěžní zápolení pokračovalo. Neděle byla ve znamení nižších úrovnostních kategorií, kde nás reprezentovalo dalších šest tanečníků. V těchto kategoriích jsme se umístili na 6. místě, 10. místě, několikrát na 11. místě a několikrát na 12. místě.

A na závěr trocha statistiky :-) Celkový počet startujících dosáhl cca 270 tanečníků. Za naši školu Luas Dancing School startovalo celkem 13 tanečníků z Prahy a Brna. V každé kategorií (kromě soutěží na kvalifikačním šampionátu) startovalo minimálně 30 tanečníků a tanečnic, v některých i 60 účastníků. Naše výsledky se ani v této záplavě čísel rozhodně neztratily a tak chci všem moc poděkovat za prezentaci školy a našich barev.

Kompletní výsledky ze soutěže bude možné v průběhu tohoto měsíce nalézt na www.feisbase.nl.

Tereza Loužecká Bachová

PS: Jsem na vás hrdá :-)Příručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS