Luas Dancing SchoolProběhl Prague Feis 2013

28. 05. 2013 – Tereza Bachová

O uplynulém víkendu 25. – 26. května proběhla taneční soutěž v irských tancích v pražském Tyršově domě na Újezdě pod taktovkou Rinceoirí, RIDA Praha. V sobotu od rána probíhaly taneční kategorie dospělých tanečníků a v neděli kategorie dětské. Naše taneční zastoupení bylo letos hodně početné; startovalo 39 tanečníků dohromady v oba dva dny a vlastně ve všech věkových i úrovnostních kategoriích. V sobotu nás od rána čekaly kategorie begginers, primary, intermedaite, open championship a večer soutěž choreografií nazvaná Hit the stage. Zde mohly soubory nebo školy předvést svojí jakoukoli choreografii s irským tancem buď v měkkých botách, se stepem nebo mix obou stylů dohromady. V neděli nás pak čekaly opět celý den skoro všechny věkové i úrovnostní kategorie. A jak to celé probíhalo?

Sobota 25. května 2013

V sobotu celá soutěž a její zahájení začalo dle plánovaného programu opravdu v 8:00. V hale se sešlo zhruba 100 tanečníků, tři porotci u třech podií - Caroline Devaney, ADCRG Lincoln, VB, Jackie Scanlan, ADCRG Co. Clare, Irsko, Chris McPartland, ADCRG London, VB, muzikant Paul O’Donnell, Co. Antrim, Irsko, organizátoři a diváci většinou z řad rodiny nebo přátel. Začínaly kategorie begginers, poté následovaly kategorie primary, intermediate a poslední kategorií byl šampionát. Jelikož v každé kategorii tančili nejméně dva lidé a pokaždé skoro ve stejnou dobu na jiném podiu, bylo velmi složité sledovat jejich výkony a podporovat všechny najednou, ale zadařilo se :-) Pouze v kategorii šampionátu bylo možné a vlastně jednoduché sledovat tři naše tanečnice, jelikož se tančilo na jednom podiu a všichni tři porotci hodnotili tuto kategorii dohromady.Po skončení této části soutěže, kde se představili tanečníci ve věku 20 a více let následovala další část soutěže s rozdílnými pravidly nazvaná Hit the stage což byla letošní novinka pro organizaci i tanečníky. Bylo možné zde prezentovat své choreografie, které jsou „normálně“ tančeny na vystoupení, ale nikoli na soutěžích zastřešených taneční asociací. Předtančení byla hodnocena odborníkem na slovo vzatým – Sarah Clark TCRG a ADCRG, která tančila v Lord of the Dance a v současné době vede svojí taneční školu v Paříži. Účastnili jsme se této soutěže se stepovou choreografií „Od podlahy“, kterou jsme letos předvedli i na festivalu Irský Máj v divadle v Celetné. Ještě než tato soutěž začala, do počítače ze kterého byla pouštěna muzika každému souboru zvlášť, pronikl nějaký virus a každá skladba skončila sama od sebe po 30ti vteřinách hraní. Bylo nutné dodat muziku na jiném nosiči a my neměli nic jiného nežli mobilní telefon, kde byla skladba nahrána v MP3. Bohužel byla píseň velmi málo slyšet, ale i tak se nám podařilo udržet rytmus a tempo skladby až do samotného konce.

Dalším kladným bodem kromě možnosti ukázat své umění i v jiné podobě než soutěžní byl fakt, že po skončení soutěže jsme dostali slovní hodnocení i písemné hodnocení naší choreografie jako zpětnou vazbu ke zlepšení.
Na podiu se v rámci této soutěže vystřídalo 8 souborů nebo škol. Spolu s námi bylo možné vidět Sona Sól Praha, Démairt Brno, Treblers Polsko, La Quadrilla Brno, Rinceiorí Praha, Avalon Bratislava a ruskou taneční školu. Tančilo se ve čtyřech kategoriích – 6 a méně tanečníků v kategorii soft shoes a hard shoes a 6 a více tanečníků soft shoes a hard shoes. Celá soutěž začala cca ve 20 hodin a skončila kolem desáté. Pro tento den bylo klání u konce, ale stále nás čekala neděle a dětské kategorie.

Neděle 26. května 2013

V neděli ráno opět soutěž pokračovala dětskými kategoriemi a ráno patřilo šampionátu tanečníků do 20ti let. Po této části začala kategorie intermediate a párových a skupinových tanců, kde soutěžila dvě děvčata s tancem Two hand. Dále jsme pokračovali kategoriemi begginers, kde poprvé soutěžily čtyři mladé slečny a pro které byla tato soutěž premiérou. Byla na nich vidět nervozita, ale vše se snažily dotančit dle svého umění a jejich první vystoupení bylo úžasné :-) Dokonce dotančily i ve chvíli, kdy by na tréninku odešly z tanečního prostoru protože měly pocit, že to spletly. Jednoduše se držely a bojovaly ze všech svých sil :-)Ve všech věkových kategoriích tohoto dne startovalo vždy ne méně jak 15 tanečníků a právě v kategorii begginers startovalo dokonce 30 dětí. Konkurence byla opravdu obrovská. Dále jsme pokračovali kategorií primary, která byla ten den i poslední kategorií celé soutěže.

Letošní rok naši školu reprezentovalo 39 tanečníků a to s plným nasazením a to s těmito výsledky - 1. místo 11x, 2. místo 14x, 3. místo 13x, 4. místo 9x, 5. místo 14x, 6. místo 6x, 7. místo 4x, 8. místo 5x, 9. místo 5x, 10. místo 1x, 11. místo 1x, 12. místo 1x, 14. místo 1x.

Moc děkuji za skvělou prezentaci školy a doufám, že si soutěž všichni užili. Děkujeme organizátorům za skvělou organizaci celé soutěže a řešení našich požadavků a oprav, které bylo vždy příjemné a s úsměvem. A děkuji rodičům našich malých tanečníků za jejich podporu a účast na soutěži.

Těšíme se příští rok znovu na viděnou :-)

Tereza Loužecká BachováPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS