Luas Dancing SchoolProběhlo Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu

13. 05. 2015 – Tereza Bachová

O uplynulém víkendu 8. – 10. května 2015 proběhlo mistrovství ČR v country tancích a cloggingu dětí i dospělých. Pořadatelem této soutěže byl letos TS Osmapůlopice. Celá akce se konala v jihočeských Vodňanech v Multifunkční hale, která stojí na kraji města.

Celé klání začínalo v pátek 8. května v 10:00 dopoledne, kdy proběhlo slavnostní zahájení s nástupem všech tanečních skupin a porotců všech soutěží, které měly ten daný den a následující den proběhnout. Soutěží se celkem účastnilo více jak 20 tanečních souborů z různých míst České republiky a Slovenska a jejich výkony hodnotilo celkem 13 porotců. Soutěžilo se v kategoriích Country tance, moderní country tance, Line dance a Clogging a vždy v kategoriích mladší (děti do 13ti let), starší (děti 13 – 18 let) a dospělí - tzv. Open kategorie (tanečníci nad 18 let).

Cloggerské soutěže letos hodnotila porota v tomto složení – Tereza a Anna Bachovy, Jarmila Vašáková, Jan „Bob“ Pumpr a Jakub Žák. Porota hodnotí vždy technické provedení, choreografii, výraz (taneční projev), soulad kostýmu s nápadem, výběr hudby a opět soulad hudby s celkovým projevem.

Pátek 8. května 2015

V pátek proběhly soutěže v kategorii Line Dance, většina kategorií ve stylu Country tanců a v Cloggingu v kategoriích sóla, dueta a Free style mladší i starší tanečníci. Kategorie Free style je taková perlička a pořád ještě spíše novinka na českých soutěžích, kdy tanečníci stojí v jedné řadě, každý v jiném kostýmu a v momentě kdy se pustí hudba, tančí všichni společně na 16 dob cokoli, co umí nebo chtějí odimprovizovat. Poté jdou po jednom sólo, které trvá dalších 16 dob. V momentě, kdy začne tančit první tanečník sólo a tančí to nejlepší co umí ve vymezeném čase, ostatní tanečníci strojí a čekají až na ně dojde řada. V této kategorii je tanečník vždy vyzván před svým sólem moderátorem, který pro porotce čte i jeho jméno, aby věděli, koho vlastně v danou chvíli hodnotí. Tanečníci tančí na vylosovanou muziku ve které se skrývá (nebo může skrývat) i různé tempo. A tak předem netuší jak rychle budou tančit.

Soutěžní klání probíhalo celý den, poroty se střídaly v poměrně rychlém sledu za sebou aby se vše stíhalo v časovém harmonogramu. Večer pak dále pokračoval doprovodnými akcemi jako byl večerní koncert kapely Pauza Strakonice nebo opékání buřtů u táboráku na zahradě DDM Vodňany se zpěvem a různými hrami.

Sobota 9. května 2015

Tento den pokračovaly hlavně soutěže ve stylu Cloggingu a dokončovaly se finálová kola kategorií dueta mladší a pokračovalo se dalšími kategoriemi jako např. skupiny mladší a starší tanečníci, dueta starší a A´capella. Tuto kategorii hodnotí porota tanečníky zády, kdy taneční vystoupení je prezentováno bez hudby a jde o melodičnost, rytmiku, dynamiku, rychlost a čistotu provedených úderů. Na takové vystoupení mají tanečníci omezený čas a sice 60 vteřin ve kterých mohou předvést to nejlepší co umí. Tahle část hodnocení je zcela nejsložitější a nejnáročnější – porotci neznají jména tanečníků a na hodnocení všech uvedených aspektů mají velmi krátkou chvíli včetně zapsání jakýchkoli poznámek. A tak se většinou řídí v rychlosti napsanými body, které pak určují i pořadí tanečníků nebo případně postup tanečníků do finále pokud je jich v dané kategorii přihlášeno více jak 8. Pak se všechny takové Kategorie rozdělují na semifinále a finále, což bývá velmi zajímavé, protože ta nejlepší vystoupení vidí porota dvakrát a dost často se provedení liší – letos nutno říci, že to většinou tanečníky podpořilo a vyburcovalo k lepším výkonům než v kole prvním. Poslední kategorií, která uzavírala sobotní soutěže, byla kategorie skupiny mladší a porota si oddychla :) Soutěžní klání probíhalo celý den od deseti hodin až do čtyř hodin do odpoledne a vystřídalo se na tanečním parketu mnoho krásných vystoupení.

Na závěr celého klání pak v sedm hodin večer proběhl slavnostní nástup všech účinkujících včetně porotců a moderátorů Davida „Medvěda“ Dvořáka a Aleše Baudise, kteří celý den velmi oživovali a udržovali příjemnou atmosféru v průběhu celého dne i když porota na ně občas „házela“ nepěkné pohledy zvláště, když bylo potřeba rozhodovat rychle :) Došlo na poděkování sponzorům celé akce a zástupcům města Vodňany a předání všech cen vítězům. Večer pokračoval Country bálem.

Letošní soutěžní klání se vyznačovalo vysokou úrovní předvedených čísel a bylo velmi složité rozhodnout, který z daných tanečníků nebo vystoupení bylo lepší či horší. Dá se říci, že letos nebylo vidět žádné „slabé“ nebo „špatné“ vystoupení.
Všechna čísla byla svým způsobem originální, technické provedení na vysoké úrovni a rytmická vybavenost a nápaditost choreografiím rozhodně nechyběla.

Děkuji za pozvání a budu se případně těšit na další ročník :)

Tereza BachováPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS