Luas Dancing SchoolReakce na článek na Bernard's.cz

03. 08. 2010 – Tereza Bachová

Četla jsem článek Vaška Bernarda ohledně pravidel An Comísiún le Rincí Galeacha na www.bernards.cz a ráda bych na něj reagovala a upřesnila některé části, které vyvolaly dotazy a pochybnosti.

Po přečtení zmíněného článku musím souhlasit s tím, že pravidla jsou těžko dostupná, jsou neveřejná a některá jsou dost nejasná. Na setkání učitelů v Mnichově, jsem se snažila zjistit podrobnější informace jak postupovat s přechody žáků od full TCRG učitele k Conditional TCRG učiteli. Z tohoto setkání byl pořízen oficiální zápis, který je však bohužel neveřejný. Nicméně výsledek z části tohoto jednání jsem vložila jako článek na stránky Luas Dancing School, protože vím, že mnoho tanečníků na tyto informace čekalo.

To, že jsou pravidla dosti nepříznivá je však jiná kapitola. Šlo o to v první řadě zjistit zda je vůbec možné přijmout žáka od full TCRG k Conditional TCRG, protože pravidla An Comísiúnu toto nepovolují za žádných okolností. Nicméně RTME toto pravidlo "zmírnila" a tento zákaz do jisté míry upravila tím, že pokud tanečník nebude 1 rok docházet do žádné oficiální školy, po roce je brán jako "nový" tanečník a může si vybrat oficiální školu jakou chce.

Zde jsou informace, které ze setkání vyplynuly:

Další bod v článku se tázal, kdy tanečník již není členem dané školy a od kdy může být oficiálně členem školy nové.

Při jakémkoli přestupu musí přijímací lektor vložit informace o novém žákovi do systému na stránkách Feisbase – systému, kam se registrují členové škol a tanečníci před soutěží.

V případě vyloučení žáka ze školy není přesně specifikováno jak postupovat; tyto případy nejsou časté a pokud ano, do této doby nebylo nutné řešit přestupy i k Cond. TCRG. Nicméně bylo řečeno, že žák získává status "free" dancer a může jít kamkoli chce. Tuto informaci mi však další zdroje nepotvrdili. Bylo řečeno, že je nutné dohodnout se o tomto s lektorem od kterého tanečníci odcházejí.

Všechny tyto informace znovu ověřuji a snažím se od RTME (evropské „odnože“ An Comísiún) získat písemné (veřejné) znění všech pravidel, včetně informace, kdo je oprávněn poskytnout další informace v případě nejasností.

Všechny zájemce o více informací prosím, aby své případné dotazy posílali přímo asociacím (CLRG nebo RTME). Mohl by to být první krok k tomu, aby si „nadřízené orgány“ uvědomily, že schovávání pravidel a jejich nedostupnost způsobuje zmatek a nedůvěru v jejich práci a i samotnou existenci.

Tereza Loužecká Bachová
Luas Dancing SchoolPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS