Luas Dancing SchoolSeminář s Colinem Dunnem za námi

12. 03. 2016 – Tereza Bachová

Od 4. března do 6. března 2016 se v Praze v tanečním studiu Stage Praha konal seminář s tanečníkem, choreografem a učitelem irských tanců Colinem Dunnem. Celý program začínal lekcí nazvanou Teacher´s class, dále pak o víkendu lekce pokračovaly každé dopoledne a odpoledne vždy pro jiný úrovnostní level. Celá akce skýtala však ale i jiné potěšení. Jedním z nich byly krásné perníčky s nápisy jako „HOP“, „SINGLE JIG“, „HIGHER“, „SMILE“, „JUMP“, „FEEL“, „KEEP CALM AND DANCE“, „DANCE FOR ME“, spousty ovoce, perníčky polité čokoládou, kávu a čaj a neplánovaně i raw dort s čokoládou a malinami. A jak celý víkend probíhal?

Pátek 4. března 2016

V pátek 4. března začaly lekce tzv. Teacher´s class, kde měl každý účastník/učitel možnost zeptat se na cokoli, co ho zajímalo v oblasti irských tanců. Bylo možné tyto dotazy poslat předem organizátorům akce, otázky pak byly „sesumírovány“, předem konzultovány s lektorem a pak s nimi Colin na lekcích začínal, aby otevřel různá témata k diskuzi. Většinou zde byly pokládány otázky, které se týkaly výuky jako „čím je vhodné začínat při výuce malých dětí“, „jak a co je třeba udělat nebo změnit v přístupu k tanci, aby byl pohyb plynulejší“ (což je téma, které se na seminářích s Colinem hodně opakuje), „jak se od sebe liší tance Light jig a Single jig rytmicky“, „jak vypadá rytmika Treble jigu a zda by bylo možné ji rozebrat“, apod. Témat k povídání bylo hodně, ale nakonec jsme se dostali k několika cvičením ve stylu Pilates, kde jsme hodně zapojovali dýchání a vlastně i představivost ve vztahu k vlastnímu tělu a svalům. Tato cvičení jsme se pak snažili „přenést“ a použít v praxi při jednoduchých cvičeních ve stoji. Poté jsme se zaměřili na rytmiku a rozdíl mezi rytmy Hornpipe, Treble jig a Reel. Jednoduchými přešlapy na místě bylo možné krásně tyto rytmy rozlišit a poté je i tančit s hudbou. A bylo někdy těžké rytmus i tempo udržet. Colin dával důraz na „plynulost“ provedení a pohybu samotného a jeho „muzikálnost“. Pohyb měl být „hopsací“ a často většinu těchto pohybů přirovnával k míčku „jojo“. Lekce skončila o půl hodiny později oproti původnímu plánu, ale zcela jistě ku prospěchu všech, kdo na lekci byli přítomni.

Sobota 5. března 2016

V sobotu 5. března začínaly lekce hned ráno v 9 hodin a sice pro tanečníky v úrovni Begginer/Primary – soft shoes. Lekce trvala tři hodiny a byla naplněna mimo jiné hláškami, na které jsem se těšila celý rok a sice „I give you the permission to enjoy the dance“, „You have to listen with your legs“, „Do not worry to use the floor“, „It si the dance“, „Do not use your muscle, just the flow“. Lekce začínala rozcvičkou, která trvala asi 45 minut a poté pokračovala cvičeními, která byla stále spíše „rozcvička“ ale pak již více „taneční“. Dělali jsme velmi základní a jednoduché pohyby jako například „cut“, kde bylo důležité stát tak, aby se tělo nehýbalo (ve smyslu nenatáčelo do stran a „netrhalo“ sebou), ale noha aby se zvedala bez zbytečné síly a námahy a aby tělo bylo schopné využít přirozenosti pohybu, kdy když jde některá část těla k zemi a svaly jsou pružné, vše se odrazí a opět jde nahoru přirozenou cestou. Dále jsme zvedali nohu nahoru – pouze zvednout skrčenou nohu nahoru tak, aby nohu zvedla kyčel a nikoli stehenní svaly. Bylo důležité soustředit se na pevný „střed“ těla nebo „svalový korzet“ a aktivní svaly v této oblasti a stát tak, aby kostrč byla pod tělem a nikoli za tělem. Dále jsme opět začali přešlapy na místě do rytmu reelu a poté chtěl Colin vidět nějaké taneční kroky od každého tanečníka zvlášť. Po této ukázce jsme pak začali dělat jednoduchou taneční variaci, nad kterou jsme strávili pak většinu času lekce a nakonec jsme dodělali celou kombinaci až do konce. Colin celou dobu hodně kladl důraz na „plynulosti“ pohybu, návaznosti, „spongy“ knees, kde bylo důležité mít „měkká“ kolena a zachovávat „houpací“ styl stále od podlahy k podlaze jako „jojo“ míček a nechat tělo hýbat směrem nahoru a dolů – nechat hýbat srdce a hlavu. Bylo důležité nepospíchat ani v místech, kde pohyb sám k tomu „svádí“, ale naopak bylo třeba „slyšet“ výskoky, kdy bylo tělo ve vzduchu stejně jako když pak nohy „dopadly“ na zem. Bylo důležité nepospíchat ani v jednoduchých krocích na začátku kombinací a začínat přesně, dokončovat pohyby přesně a plynule navázat další. Neustále bylo třeba myslet na měkkost kolen a moment, kdy tělo a pohyb samotný byl rozhýbán právě „středem“ těla a nikoli nohama. Důležitý byl zkrátka princip pohybu, který je dán tím, že střed těla začíná pohyb a poté pak kam je směřována pozornost ke směru pohybu pak dále na „periferiích/končetinách“, podle toho pak pohyb vypadal. Obráceně to moc nefunguje, a pokud se o takový pohyb tanečník pokusil, většinou vynaložil mnohem víc síly na provedení pohybu a tím pádem pak ztrácel „plynulost“. Lekce končila ve 12 hodin, aby pak dále ve 13 hodin další lekce pro tanečníky v úrovni Intermediate/Open mohla začít.

Neděle 6. března 2016

V neděli začínaly lekce pro tanečníky Begginers/Primary opět v devět hodin ráno, trvala do dvanácti hodin a tento den se obě skupiny věnovaly stylu hard shoes a tedy jsme stepovali. Celá lekce se opět odvíjela od zapojování středu těla a velmi pozorného poslouchání muziky. Nejdříve jsme dělali jednoduchá cvičení a ty jsme pak postupně a velmi nenásilně spojovaly do kombinací, ze kterých vznikl celý krok.

Lekce pro pokročilé tanečníky a sice pro level Intermediate/Open začínaly stejně jako v sobotu v jednu hodinu a i zde jsme se nejdříve věnovali jednoduchým prvkům, které jsme pak skládali dohromady. Tyto kombinace byly již pokročilejší a složitější na provedení, nicméně i zde bylo třeba zachovávat plynulost pohybu a muzikálnost všech kroků.
Jako poslední lekcí v tento den byla lekce Improvizace, která sestávala nejdříve z chození po místnosti, které ale bylo „uvědomělé“, s ohledem na to, co se děje okolo nás, kam jdeme a jak rychle. Každé prázdné místo, které při tomto „zahřívacím“ kole vzniklo, bylo třeba zaplnit a směřovat tam. Měnili jsme směry, ale tato změna nesměla ovlivnit plynulost chůze a pohybu jako takového a opět vyplnit prostor a do nikoho nenarazit. Zkoušeli jsme i chodit a znenadání couvat, ale opět se rozejít směrem vpřed a pak třeba znovu couvat a opět jít vpřed. Při tomto cvičení jsme již neměnili směr, ale šli jsme vlastně po „čáře“ buď vpřed nebo vzad. Poté jsme se postavili do kolečka a „posílali“ jsme si tleskání po kruhu a případně ho posílali zase zpět ale bylo třeba udržet dané tempo tleskání. Začínali jsme rytmem reel a pokračovali jsme rytmem hornpipe. Poslední a tou nejhlavnější částí byla stepová improvizace, kdy jsme si obuli boty a Colin nám ukázal první kombinaci dvou jednoduchých úderů, které jsme mohli v rámci osmi taktů v hudbě použít a nic jiného a kombinovat je tak, aby byla zachována rytmika, tempo a muzikálnost. Pak jsme „dostali“ další dvě kombinace a místo osmi taktů jsme tančili taktů šestnáct a opět jsme mohli použít „pouze“ zadané kombinace, ale v různém rozložení. Naposledy jsme měli pouze přešlapovat na místě, pak třeba i vynechávat některé doby a přešlapy, dvojit rychlostně tyto kroky, přidat tzv. stamp (došlap celého chodidla na podlahu) a hop s oběma nohama u sebe. Bylo zajímavé, že když jsme měli možnost použít kombinací vícero, nastával větší zmatek v tom, co vlastně tančit a jak vše zkombinovat dohromady. Lekce trvala dvě hodiny a sice jsme se nezpotili až „na kost“, ale hlava byla tak aktivní, že každý z nás byl hodně unavený :) Touto lekcí jsme se rozloučili.

Všech lekcí dohromady se účastnilo 35 tanečníků a tanečnic z ČR, Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Belgie a Polska a dohromady bylo odučeno 16,5 hodin tance. Myslím, že většina tanečníků byla se seminářem a s lekcemi velmi spokojena a doufám, že jsme se s Colinem v Praze neviděli naposledy ;)

Tereza BachováPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS