Luas Dancing SchoolSetové tance (Irish Set Dancing)

Jde o samostatnou oblast irské taneční kultury, která na rozdíl od step dancingu, jak ho známe v podání tanečních show, má výrazný společenský charakter. Irish Set Dancing se obvykle nepředvádí na jevištích, ale je součástí života irských hospod a je výrazným fenoménem irského společenského života. Generačně si neklade žádné meze, a tak lze mezi účastníky Irish Set Dancingu zastihnout snad všechny věkové skupiny. Pro Irish Set Dancing není třeba být mladý, talentovaný na tanec či mít nějaké speciální fyzické předpoklady. V Irish Set Dancingu se v jednom setu setkávají experti, začátečníci, děti, dospělí a všichni si přitom užijí radost z tance a hudby. 

Výrazným prvkem pro Irish Set Dancing je atmosféra, ke které patří elementární znalost základních tanečních prvků a figur a živá kapela. Prostředí, které je k pochopení tohoto stylu vhodné, je jeho kolébka a tím je myšleno Irsko.

Sety historicky pocházejí z tzv. quadrilles, dvorských tanců hojně pěstovaných zejména na francouzském královském dvoře v 18. a 19. století. Velký pohyb lidstva v době napoleonských válek poskytuje prostor pro „vývoz“ této taneční kultury po celé Evropě. A tak se čtverylkový způsob tancování dostává nejen do Čech (Česká beseda), ale přes Anglii i do Irska. Zde v kontextu s unikátní hudební kulturou vzniká svébytná irská tradiční taneční kultura – Irish Set Dancing. 

Základní formací pro Set Dancing je čtverec (square), který na jeho stranách tvoří 4 smíšené páry, které spolu tancují. Jeden tanec může trvat od deseti do třiceti minut. Je rozdělený do několika samostatných částí, které se nazývají figury. Tance z Irish Set Dancingu mívají od 3 do 9 figur. Jsou různé, mají různý rytmus, délku i vlastní provedení. Jedno však mají společné – tancují se, dokud hraje hudba. Po skončení figury taneční páry zůstávají na místě a vyčkávají počátku figur dalších. Na konci poslední figury si tanečníci navzájem poděkují a rozcházejí se.

Původně lidé znali a tancovali pouze jeden set (specifický tanec), který se mohl malinko odlišovat od toho, jak byl tancován u sousedů či někde v blízkém okolí. Nikdo tedy nepotřeboval člověka, který napovídá. Postupem doby počet těchto tanců vzrostl a v současné době je jich zaznamenáno okolo jednoho sta. Některé se tancují třeba pouze v jedné vesnici, bez jiných se neobejde žádná tancovačka. Těch je zhruba dvacet a pro tančící je to docela náročné na paměť. Mezi ty nejpopulárnější patří Clare Plain Set, The Clare Lancers, Corofin Plain Set, The Caledonian Set, The Connemara Set, The Cashel Set a další.

S Irish Set Dancingem se lze setkat zejména na párty, o svatbách, na pohřbech, na veřejných prostranstvích a při dalších společenských příležitostech včetně těch, které jsou církevního charakteru. Irish Set Dancing v Irsku zaznamenal významný rozkvět v šedesátých letech minulého století a posledních dvacet let nabývají nebývalé popularity i mezi mladými tanečníky. Podíl na tom měl zejména Connie Ryan z Tipperary, který se věnoval výuce a šíření setů napříč Irskem a v Americe. Connie zemřel v roce 1997 ve věku 57 let, ale mnozí ze současných učitelů Irish Set Dancingu začali právě s ním a jsou jím silně ovlivněni. Významnou měrou na šíření Irish Set Dancingu se podílí The Willie Clancy Summer School, která se koná v červenci v městečku Miltown Malbay v kraji Clare. Své taneční umění zde předávají nejvýznamnější a nejlepší učitelé tohoto druhu tance z celého Irska. Naopak mezi žáky lze zde nalézt nezřídka tanečníky z Ameriky a dokonce z dalekého Japonska. Součástí této akce je i výuka na hudební nástroje a tak po skončení lekcí dochází k zajímavému snoubení irské tradiční hudební a taneční kultury v místních pubech a sálech.

Pramenem poznatků o setech jsou pro nás především knihy. Pat Murphy, také shodou okolností rodák z Tipperary, sesbíral více než 120 setů a jeho dvě knihy jsou standardním průvodcem touto taneční oblastí – Toss the Feathers a The Flowing Tide. Další významnou osobností a zdroj poznatků je Joe O´Hara z Anglie, který již několikrát vedl v Praze, se svoji manželkou Janet, semináře Irish Set Dancingu a učil tance na letních školách.

Stále významnějším zdrojem poznatků se stávají video nebo DVD nahrávky jednotlivých tanců. V minulosti vyšla na VHS série s názvem Come to dance obsahující zhruba 30 setových tanců. V současné době začíná vycházet ve vydavatelství Ainm Music Ltd. serie DVD (vyšla první 3 DVD) Irish Set Dancing Made Easy. Stejné vydavatelství vydává i CD s hudbou určenou pro tento druh tancování a je spojeno se jménem harmonikáře Matta Cunninghama a některými členy jeho rodiny. Zatím těchto CD vyšlo asi 16.

O popularizaci Irish Set Dancingu ve světovém měřítku zasloužil (a stále to trvá) Bill Lynch z Kilfenory, který necelých deset let vydává papírové i internetové Set Dancing News a informuje o všech významných událostech z oblasti Irish Set Dancingu ve světě. Upozorňuje na hudební a jiné novinky, slouží jako kontaktní místo, spojuje zájemce z různých částí zeměkoule.

Autor textu: Václav BernardPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS