Luas Dancing SchoolÚrovnostní zkoušky

GRADE EXAMS

The Diploma of the Irish Dancing Commission

Schéma zkoušek

První zkoušky Grade Exams byly prezentovány An Comisíúnem v roce 1943 a od té doby byly organizovány v Irsku, USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a i v Jižní Africe.

Lekce a školy, které měly možnost se díky těmto zkouškám rozvíjet, jsou s těmito zkouškami velice spokojeny a rády je doporučují všem dalším tanečníkům a školám, které by o ně měly zájem. Velmi atraktivní a barevné certifikáty jsou mezi tanečníky a rodiči velmi populární. Za úspěšné složení každého stupně dostává tanečník certifikát – diplom s dalším dokumentem, kde jsou uvedené poznámky k jeho konkrétnímu výkonu u dané zkoušky. Jedná se o informace, na čem konkrétně by měl tanečník ještě zapracovat.

Jak toto schéma funguje?

Celkem je možné absolvovat 12 stupňů těchto zkoušek a jeden tzv. Preliminary (přípravný). Pro každý stupeň byly specifikovány různé tance, které si  zde potom můžete přečíst. Není možné stupně přeskakovat, skládají se postupně tak, jak jsou vypsány. Tanečník, který ukončí všech 12 stupňů zkoušek, obdrží tzv. Dioplóma an Choimisiúin le Ricní Galeacha (The Diploma of the Irish Dancing Commision).

Grade Exams nejsou soutěž; každý tanečník je hodnocen individuálně a tančí každý zvlášť. Za tento svůj výkon obdrží každý tanečník i komentář od zkoušejícího k jeho výkonu, jak již bylo uvedeno výše.

Poplatky za tyto zkoušky se liší dle počtu přihlášených, zemí, kde jsou organizovány a při jaké příležitosti jsou pořádány.

Tyto zkoušky jsou určeny jak tanečníkům, kteří soutěží, tak i tanečníkům, kteří nemají soutěžní ambice, ale chtějí vědět nejen od svého učitele, na čem by měly zapracovat. Jsou velmi užitečné i v případě, že by se dotyčný rozhodl dělat v budoucnu i TCRG (učitelské zkoušky). Pokud se tanečník přihlásí do dvou let k těmto TCRG zkouškám od složení posledního 12. stupně Grade Exams, nebude nutné dělat praktickou část zkoušky TCRG Exams.

Taneční zkouška, kde má tanečník možnost ověřit své taneční schopnosti, techniku a teoretické znalosti. Zkouška se skládá z 12 stupňů a každý stupeň obsahuje 2 - 8 tanců. Čím vyšší stupeň, tím více tanců. Např. poslední dva stupně jsou nejnáročnější a ukázat musíte 5 sólových stepových tanců, musíte být schopni vysvětlit a popř. naučit 3 ceilí tance a jak v 11.stupni, tak i ve stupni 12. musí jít vždy o jiné tance, nesmí se opakovat.
Zkoušky začínají na úrovni Easy a postupně se náročnost zvyšuje.

Od 3.stupně se musí tanečník připravit na teoretické vysvětlení skupinového tance tzv. Ceilí.
Po vysvětlení tohoto tance s přesnými názvy a posloupností figur tanec s dalšími tanečníky předvede.

Při těchto zkouškách není nutné být oblečnen v kostýmu, ty jsou dokonce zakázány. Oblečení je přísně tréninkové, ale musíte i přesto vypadat upraveně, a v místnosti, kde se zkouší, nesmí být přítomen nikdo jiný než tanečníci, učitel dané školy a svých svěřenců a examinátor - zkoušející. Rodina a kamarádi musí počkat za dveřmi.

Výsledky se většinou dozvíte cca do 3 týdnů, pokud máte štěstí, někdy i ten samý den večer. Dostanete hodnotící list, kde jsou vypsané všechny technické i rytmické "chyby" a připomínky, které můžete brát jako bernou minci pro své další zlepšování svých technických, tanečních a učitelských kvalit. Jako potvrzení o absolvování stupně obdržíte diplom, kde je napsáno vaše jméno, jaký stupeň jste tančili a jeho hodnocení, která začínají od písmene A až po E. F znamená Failed, což v češtině znamená "propadl", a pokud chcete pokračovat, je nutné tento stupeň opakovat.

Pravidla zkoušek

  1. Pouze základní kroky smějí být použity v Gradech č. 1, 2, 3 a v Přípravném stupni
  2. Počet taktů pro všechny reelové, jigové a hornpipové tance je 40 taktů.
  3. Setové tance ve stupních 4, 5 a 6 musí být tančeny v tradičním stylu a rytmu.
  4. Od stupně č.7 výše smějí být prezentovány pouze moderní setové tance. Jednou prezentovaný setový tanec nesmí být opakován v jiném dalším stupni.
  5. Stejný setový tanec nesmí být tančen ve více jak jednom stupni této zkoušky od 7. do 12. stupně vč.
  6. Tanečník musí tančit všechny stupně v pořadí, v jakém jsou zkoušky určeny; začínají stupněm 1. popřípadě Přípravným stupněm, který může být předmětem diskuze mezi tanečníkem a učitelem. Je však možné udělat libovolné množství stupňů v rámci jedné zkoušky.
  7. Kandidát musí vědět a znát prakticky i verbálně všechny Ceilí tance z knihy „Sbírka třiceti“, které jsou vypsány od stupně č. 5–12 vč.
  8. Je zakázáno nosit soutěžní kostýmy při této zkoušce; nejedná se o soutěž.
  9. Stupeň č. 9 nesmí být skládán před 16. rokem věku. Stupeň č. 10 před 17. rokem věku a stupně 11 a 12 před 18. rokem věku.

Grade Exams – stupně

Přípravný stupeň
Easy Reel or Easy Double Light Jig

1. stupeň
Basic Reel a Light Double Jig

2. stupeň
Basic Slip Jig a Single Jig

3. stupeň
Primary Reel a Basic Heavy Jig

4. stupeň
Primary Slip Jig a „St. Patrick´s day“

5. stupeň
Advanced Reel, Basic Hornpipe a Walls of Limerick

6. stupeň
Advanced Slip Jig, „The Blackbird“ a "Siege of Ennis"

7. stupeň
Advanced Heavy Jig, „Garden of Daisies“, a „Four Hand Reel“

8. stupeň
Advanced Hornpipe, „Job of Journeywork“, Humours of Bandon“

9. stupe
2 moderní setové tance – jeden v 6/8 taktu a druhý buď ve 2/4 nebo 4/4 taktu a High Cauled Cap

10. stupeň
2 moderní setové tance - jeden v 6/8 taktu a druhý buď ve 2/4 nebo 4/4 taktu a Eight Hand Jig

11. stupeň
Reel, Slip Jig, Heavy Jig, „The Blackbird“, St.Patrick´s day“, a 2 moderní setové tance, které budou vybrány examinátorem ze seznamu pěti tanců udané kandidátem (rozdílné od těch tanců z 10.stupně) a ceilí tance Eight Hand Reel a Harvest time Jig

12. stupeň
Light Double Jig, Single Jig, Hornpipe, „Job of Journeywork“, „Garden of Daisies“ a 2 moderní setové tance, které budou vybrány examinátorem ze seznamu pěti tanců udané kandidátem (rozdílné od těch tanců z 11.stupně) a ceilí tance Morris Reel a Sixteen Hand ReelPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS