Luas Dancing SchoolZkoušky Grade Exams očima Kateřiny Fabichové

12. 03. 2012 – Tereza Bachová

Před pár dny jste měli možnost přečíst si malou reportáž Michaely Tvrdíkové z úrovnostních zkoušek Grade Exams, které absolvovaly tři naše tanečnice 25. února 2012 v Londýně. Zde je další pohled tanečnice, která se zkoušek účastnila. Reportáž napsala Katka Fabichová.

Zkoušky Grade Exams očima Kateřiny Fabichové

Předminulý víkend 25. a 26. února proběhly v Londýnském Irish Cultural Centre výkonnostní zkoušky – Grade Exams pod záštitou školy Lisy Delaney-Galal. Za Luas Dancing School se zkoušek zúčastnily celkem tři tanečnice, které skládaly zkoušky v rozmezí 1.–5. výkonnostního stupně. Zde je malá reportáž z mého pohledu :)

Naše účast na zkouškách byla naplánována na sobotu 17.00. Organizátorka nám tak vyšla vstříc, abychom po pozdně nočním pátečním příletu nemusely brzy ráno vstávat. Akce se konala v Irském kulturním středisku blízko zastávky metra Hammersmith. S Míšou Tvrdíkovou jsme na místo konání dorazily asi v půl čtvrté. Na recepci jsme se dozvěděly, že zkoušky se konají v přízemním sále, a my že máme počkat ve společných prostorách knihovny v prvním patře, dokud nás organizátoři nevyvolají. V prvním patře už čekalo několik tanečnic, o poznání mladších než my :) a jich trička prozrazovala příslušnost k jedné taneční škole. Rozcvičily jsme se a zopakovaly tance, alespoň jak to šlo, aby žádná ze skleněných vitrín knihovny nepřišla k úhoně. Později se k nám přidala i poslední tanečnice české výpravy, Terka Jindrová. Všechny ostatní děvčata se zdála být místní, alespoň po dobu sobotního odpoledne jsme tedy tvořily veškerou zahraniční účast. Krátce před pátou hodinou přišla nahoru Lisa Delaney, aby nám oznámila, že můžeme začít.

Přesunuly jsme se do přízemního sálu spolu s dalšími tanečnicemi ve věku přibližně 8-16 let, celkem nás bylo asi deset. Prostorem zkoušek byla společenská místnost s vyvýšeným podiem a tanečním parketem pod ním. Uprostřed parketu seděla za stolem examinátorka Kathleen Maguire – O’Shea A.D.C.R.G. a od stolku pod podiem pouštěla Lisa Delaney reprodukovanou hudbu. Všechny účastnice seděly po stranách sálu a sledovaly ostatní jak tancují. To bylo pro mě lehce překvapivé po zkušenosti z prvních zkoušek, kde jsme byli voláni do místnosti po jednom a tancovali jsme pouze za přítomnosti examinátorky a asistentky.

Na začátek každá tanečnice odtancovala první tanec ze svých přihlášených stupňů a mezitím, co tancovaly ostatní, se připravovala na další. Poté, co odtancovaly všechny tanečnice svůj první tanec, se stejným stylem postupovalo s druhým tancem v pořadí. Každá nejdříve odtancovala své tance v měkkých botách a následně všechny tance ve stepkách. Posloupnost stupňů se tak úplně nezachovávala z praktického důvodu, abychom se nemusely mezi tanci neustále přezouvat. Nutno podotknout, že parket byl dost kluzký a všechny jsme už při prvním tanci litovaly, že jsme výrazně víc nepodlepily boty. Dalším úskalím byla rychlost hudby. Ostrovní rychlosti jsou totiž i na nižších stupních pomalejší než na jaké jsme na kontinentu zvyklí, a přestože jsme kolikrát dostaly na výběr, zda chceme standardní nebo raději rychlejší hudbu, takový beginners treble jig byl přímo ukrutně pomalý. Na druhou stranu paní Maguire – O’Shea byla po celou dobu velmi vstřícná a pokud tanečnice udělala chybu, ochotně ji nechala tanec zopakovat.

Jako poslední přišla na řadu teoretická část vyšších stupňů zkoušek. Nikdy předtím jsem neměla možnost vidět, jak teoretická zkouška probíhá, takže to pro mě byla zajímavá zkušenost. Očekávala jsem, že zkoušená bude muset celý tanec figuru po figuře odvykládat a následně předvést s dalšími tanečnicemi. Místo toho zkoušející položila několik otázek typu: v jakém postavení stojí tanečníci na začátku tance, kolik tanečníků tančí, v jakém je tanec rytmu, jaké je postavení a držení dam a pánů v průběhu tance atd. Tato část zkoušek se tedy odbyla poměrně rychle.

Poté co jsme předvedly všechny své tance, šly jsme se převléknout a čekaly na výsledky. Zanedlouho přišla Lisa Delaney a oznámila nám, že bohužel v tuto chvíli nemají dostatek certifikátů, a že nám výsledky osobně přiveze za 14 dní při své pravidelné návštěvě Prahy. Poprosily jsme ji, zda bychom nemohli dostat alespoň nějaké ústní vyjádření k průběhu a výsledkům zkoušek. Přestože nás nejprve ubezpečila, že bohužel opravdu budeme muset počkat, zatímco jsme balily věci k odchodu, znovu se objevila ve dveřích s našimi certifikáty v ruce. Poděkovaly jsme, zaplatily poplatek za účast na zkouškách, který mimochodem činil 22 liber za jeden výkonnostní stupeň, rozloučily se a vyrazily zpět do hotelu.

Ještě k hodnocení zkoušek. Oficiálním výstupem z absolvování grade exams je certifikát o složení příslušného stupně zkoušek s hlavičkou An Coimisiún le Rincí Gaelacha, jménem účastníka zkoušky, hodnocením v rozmezí A–E, podpisem zkoušejícího a datem zkoušky. K tomu tanečník/tanečnice obdrží arch s podrobnými výsledky zkoušky a samostatným hodnocením každého z tanců. Každý tanec je ohodnocen procenty (0–100) a slovním komentářem, který obvykle popisuje celkový dojem z projevu tanečníka, jeho přednosti a oblasti, na kterých by měl ještě pracovat. Celkové hodnocení tance, má ještě čtyři podkategorie, které taktéž mohou být jednotlivě ohodnoceny body v rozmezí 0–100. Těmi jsou: Time & Rhythm (Načasování a rytmus), Carriage (Držení těla), Execution (Provedení) a General Effect (Celkový dojem). Výsledné bodové hodnocení výkonnostního stupně je pak průměrem hodnocení jednotlivých tanců a odvozuje se z něj výsledná známka, takto:

A= Excellent (100-86)
B= Very Good (85-71)
C= Good (70-56)
D= Fair (55-41)
E= Fail tj. neprošel (40 bodů a méně)

Pro jemnější vyjádření hodnotící škály se navíc používá znamének +/- tzn. A+, A, A-, B+, B, B-... atd.

Kromě písemných výsledků jsme tak trochu doufaly, že bude možné se zkoušejícím o průběhu zkoušek pohovořit a dozvědět se tak další hodnotnou zpětnou vazbu. To štěstí jsme bohužel neměly, harmonogram zkoušek byl poměrně nabitý, nicméně i přesto pro mě byly letošní grade exams v Londýně cennou zkušeností.

Napsala a noční fotografii pořídila Kateřina FabichováPříručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS