Luas Dancing SchoolZkoušky TCRG v prosinci 2009 aneb jak to celé bylo?

26. 01. 2011 – Tereza Bachová

V prosinci roku 2009 jsem odletěla se svým manželem do Irska skládat učitelské zkoušky, abych se tímto ucházela o titul TCRG (registered teacher within An Comisíún le Rincí Galeacha). Mnoho z vás zajímalo jak to celé probíhalo. Teď je to více než rok, co jsem se těchto zkoušek účastnila a díky kterým bylo možné založit taneční školu Luas Dancing School. Jako „vzpomínku“ na tuto zkušenost si zde můžete přečíst mou malou „reportáž“ s osobním komentářem.

středa 2. prosince 2009

Odlet z Prahy byl doprovázen potížemi při odbavení, kde jsme u společnosti Ryanair zaplatili 2500 Kč za nadváhu zavazadel. Nadváhou rozumějme 5 Kg navíc... Pak již vše probíhalo standardně a přistání v Dublinu proběhlo v určený čas – naštěstí bez jakéhokoliv zpoždění. Čekání na autobus do severoirského města Derry (Londonderry) jsme si zkrátili svačinou a pak i obědem. Dokonce i autobus přijel na zastávku kterou měl a v určený čas. Kupodivu do Derry jsme po 4 hodinách jízdy dorazili také včas a nezbývalo než najít taxi a hotel, kde jsme měli být ubytovaní. Jelikož taxikář znal hotel velmi dobře, na místě jsme byli během patnácti minut.

V hotelu jsme měli již připravený pokoj, kde, jak jsme následně zjistili, nefungoval fén na vlasy (rozbil se ihned po zapnutí), ve sperše netekla teplá voda (kupodivu z kouhoutku do vany tekla) a nebylo zde moc funkční topení. Doufali jsme, že večeře bude lepší. Naštěstí jídlo bylo to jediné, co by se dalo označit za vynikající a dostačující i pro dospělého člověka :-)

čtvrtek 3. prosince 2009

Druhý den ráno následovala snídaně, čekání do oběda a pak do 17ti hodin, kdy začínala teoretická část zkoušek – Ceilí a Music test. Seděli jsme u stolů po dvou, každý měl přidělené číslo, které na stole musel najít, posadit se k němu a čekat. Kabelky jsme musely odložit do nejzazšího kouta místnosti – co kdybychom náhodou měly s sebou nápovědu… Na stole směly zůstat pouze tužky a popřípadě papírové kapesníčky. Na začátku testu nás seznámili s pravidly testů:

Po výkladu pravidel nám rozdali papíry na psaní odpovědí a testy začaly. Bylo nutné opravdu využít celé dvě hodiny. Testy nejsou ani tak náročné na odpovědi (pokud je víte), ale na objem otázek. Je jich celkem 16 a poslední 3 jsou vždy obsáhlejší a vyžadují odpovědi na více částí dané otázky. Já osobně jsme využila celé dvě hodiny daného času a dopsala jsem poslední čárku testu jak se říká za 5 minut 12. Všechno jsem stihla dopsat a pak už jsem doufala, že jsem neudělala moc chyb. Test z Ceilí jsem nakonec zvládla velmi dobře – hodnocení 92 % ze 100 %.

Po testech z Ceilí tanců následoval Music test (poznávání melodií a počtů taktů v melodiích moderních setových tanců). Dostali jsme opět odpovědní listy na kterých však už bylo celkem 18 řádků, které byly rozdělené na 4 sloupce. Posledních 5 řádek však bylo děleno jen na tři sloupce.

Byly nám pouštěny skladby v určitých rozestupech a měli jsme zapsat u každé melodie název skladby, počet taktů na první krok (step) a počet taktů na druhý krok (set) a určit o jaký jde rytmus. Zda je 4/4, 2/4 pro hornpipové skladby nebo 6/8 pro jigové skladby.

V posledních pěti řádcích však již nešlo o určení přesného názvu skladeb. Zde bylo nutné určit zda se jedná o reel, light jig, single jig, hornpipe nebo treble jig a v jakém taktu skladby jsou. Všechny skladby, včetně posledních pěti, byly puštěny jednou v určitém sledu za sebou a poté byly puštěny znovu ve stejném pořadí.

První kolo jsem si zapsala přesné počty taktů a popřípadě melodie u kterých jsem si byla jistá, že k dané melodii patří a při druhém kole jsem se snažila doplnit chybějící názvy skladeb. Nakonec to vyšlo na nutných 80 % pro to, aby člověk prošel při testech.

Po testech následovala už jen malá přednáška o tom, co je An Comísiún le Rincí Galeacha, kdy a proč byla založena, jakou plní funkci a jaká udává pravidla. Po skoro čtyřech náročných hodinách bylo možné jít na večeři a pak spát a připravit se na druhý den zkoušek.

pátek 4. prosince 2009

V 10:00 začínala moje praktická část zkoušky. V tento den bylo nutné obléci se do tréninkového oblečení a vzít si s sebou stepky a softy.

Zamířili jsme do místnosti o rozměrech cca 4×6 m, kde nás bylo 6 tanečníků, 3 porotci u stolků a 1 přísedící, který dohlížel na správný průběh celých zkoušek. V prvním kole nám byl puštěn Slip jig, stáli jsme v jedné řadě a měli jsme tančit step about, kdy každý z nás po jednom tančil vždy jen jeden krok v té nejvyšší obtížnosti a v druhém kole po vystřídání všech tanečníků další. To samé následovalo v tvrdých botách, tentokrát nám vybrali hornpipe a systém zkoušení se opakoval.

Pak jsme byli vyzváni, abychom z místnosti odešli a dovnitř jsme byli zváni po jednom. Měli jsme si vzít s sebou CD s nahrávkami 9 moderních setových tanců, které bylo nutné znát a mít je natrénované právě pro tuto část zkoušky. Mě v prvním kole dali za úkol zatančit Planxty drury (treble jig), po kterém jsem šla čekat na chodbu a zkoušet další vybraný setový tanec, který mě čekal. Mezitím odtančili všichni ostatní tanečníci a pak byl znovu čas jít dovnitř a zatančit Blue eyed Rascal (hornpipe) a jako poslední byl Rambling Rake (hornpipe).

Zcela na závěr jsme dovnitř do místnosti šli všichni zúčastnění a první tři měli zatančit dva z tradičních setových tanců – první, který nám byl vybrán, byl Garden of Daisies a druhým a také posledním tancem této praktické části zkoušky byl Job of Johnnywork. Všichni jsme si oddechli po skončení této části, ale to nejnáročnější nás teprve čekalo.
Tato část zkoušky u mě dopadla na 67 % z nutných 70 % k projití a získání titulu.

sobota 5. prosince 2009

Poslední část zkoušky začínala pro mě v 10:45. Byl sice čas na snídani a na pořádné protažení, ale nervozita stoupala každou minutou. Po vstoupení do té samé místnosti jako den předchozí jsem se divila jak je možné, že se sem vejde ještě více lidí než předchozí den. Bylo zde 11 dětí různého věku, já, 3 porotci (stejní z předchozího dne) a 1 přísedící.

V této části zkoušky má uchazeč prokázat, že je schopen učit a správně vysvětlit kroky a figury. Dělí se na dvě části kde nejprve uchazeč „učí“ hard shoe dancing a poté soft shoe dancing a pak má za úkol v druhé části „učit“ dvě různé figury z Ceilí tanců, které porota určí.

Při praktické části výuky kroků byly vybrány dvě slečny, které jsem měla naučit hornpipový krok. Nejdříve bylo nutné podívat se na jejich taneční úroveň a pak určit jakou obtížnost kroků učit. Tyto dvě slečny byly dvě světové šampiónky ve své věkové kategorii, ale to jsme zjistila až po skončení zkoušek. Vybrala jsem Open Hornpipe, který se slečny naučily během pěti minut. Jelikož neumím lilting, který používají mnozí učitelé ve svých hodinách, musel „odzpívat“ závěrečné vyzkoušení kroku jeden z porotců.

Po hard shoes jsem na softy dostala k výuce dva malé zhruba osmileté kluky ve stejné taneční úrovni jako já. Nejprve zatančili co znali oni a pak bylo na mě vybrat obtížnost a kroky, který je naučím. Jelikož zatím v lekcích nejsou tanečníci v Open levelu, pánské kroky (ty se od dámských liší právě svou mnohem vyšší obtížností) jsem bohužel připravené neměla – chyba, kterou si velmi dobře pamatuji. Nicméně jsem ukázala Open reelový krok, který jsem vybrala jako jeden z nejsložitějších. Bohužel jedna z porotkyň nebyla spokojená s úrovní daného kroku a dala svoji nelibost velmi jasně najevo. Pokračovala tím, že tedy dobrá, ať naučím krok, který jsem předvedla.

Jako poslední část zkoušky mě čekalo naučit 2. figuru z tance Sixteen Hand Reel. Jak jsem přejížděla očima po tanečnících, abych si spočítala kolik tanečníků máme k dispozici, jeden z porotců mě lehce upozornil, že ke 2. figuře není zapotřebí všech 16 tanečníků. Svitlo mi a nakonec jsem postavila k první figuře 8 tanečníků do postavení ve čtverci ve kterém tanečníci zhruba při této figuře stojí. Tuto figuru jsem napoprvé naučila s menší chybou, ale tu jsem opravila.

Jako poslední část a poslední figura, kterou jsem měla naučit, byla 2. figura z tance Humours of Bandon. Tu jsem, přiznám se, neměla dobře naučenou, protože Kniha třiceti a záznam na videu se v popisu figury a provedení rozcházejí a navíc to není můj oblíbený tanec... Učila jsem to chybně a bylo to bohužel vidět. Byla jsem moc ráda když mi pak porota oznámila, že toto byla poslední část zkoušky a že můžu jít.

Hodnocení dopadlo na 61 % z praktické části a 60 % z Ceilí tanců z nutných 70 % na projití k získání titulu.

Po zkouškách jsem pak při rozhovoru s jedním z mého panelu porotců dozvěděla, že můj učitel Lisa není pro ně dost dobrá a že jsem si měla vybrat jinou školu, abych měla více šancí uspět... Byla to velká zkušenost o tancování i o lidech a o poměrech, které všude ovlivňuje „kamarádšoft“ a kontakty. Je to smutné, ale bohužel je to realita.

Jelikož jsem chtěla pokračovat dál, zažádala jsem o možnost získat titul Conditional TCRG, který platí pět let a díky němu je možné se osamostatnit a založit vlastní taneční školu. To se nakonec povedlo v březnu 2010 a od té doby vzniká a formuje se taneční škola Luas Dancing School.

Držte palce ať se nám daří :-)Příručka pro cloggery

Copyright © Luas Dancing School – Tereza Bachová, 2010–2018  |  Kontakty  |  RSS  |  Webdesign: Loužecký.cz  |  phpRS